TS ISO 11602-2 YANGINDAN KORUNMA – TAŞINABİLİR VE TEKERLEKLİ YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER

 

TS ISO 11602-2 YANGINDAN KORUNMA – TAŞINABİLİR VE TEKERLEKLİ YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER

Bu standart, taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücülerin muayene, bakım ve periyodik deneylerini kapsar.

Taşınabilir yangın söndürücüler sınırlı boyutta yangınlara karşı ilk başvurulacak söndürme sistemleridir. Bina otomatik sprinklerle, sabit boru ve hortum veya diğer sabit yangından koruma teçhizatıyla teçhiz edilmiş olsa dahi, taşınabilir yangın söndürücülere ihtiyaç duyulur.

Bu standart, kalıcı olarak monte edilmiş sistemlere bu yangın söndürme sistemlerinin bölümleri taşınabilir (sabitlenmiş bir söndürme kaynağına tutturulmuş bir hortum ve memeler olarak) olsa dahi uygulanmaz.

Hava, deniz ve kara araçlarında kullanılan söndürücüler bu standardın kapsamı dışındadır.