Asansör CE Belgesi

Asansör imalatı ya da montajı gerçekleştiren firmalar mevcut yasalar ve yönetmelikler gereği CE Belgesi almaları zorunludur. Elektrikli Asansör (TS EN 81-20) (ex. TS EN 81:1+A3) veya Hidrolik Asansör (TS EN 81-20) (ex. TS EN 81:2+A3) montaj yapan firmalar ilgili yönetmeliği uygun olup olmadığını Onaylanmış Kuruluşa onaylatmak zorundadır. Onaylanmış kuruluş uygunluk onayı ile birlikte yaptıkları montajlar üzerine CE işaretlemesi yapabilirler.

Asansör üreticileri 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğini (ex. 95/16/AT) dikkate almalıdır.

Yönetmeliğe linkten ulaşabilirsiniz.

Asansör Yönetmeliğinin iki  temel amacı vardır;  asansörlerin ve güvenlik aksamlarının, yüksek sağlık ve güvenlik koşullarını sağladıkları sürece serbest dolaşımda kalabilmelerine müsade etmektir. Bu yönetmelik asansör montajı yapan firmalara ve güvenlik aksamı üreticilerine tercih edebilecekleri modül adı verilen çeşitli uygunluk değerlendirme prosedürleri sunmaktadır. Bu yönüylede asansör yönetmeliği, Global ve Yeni Yaklaşım Uygunluk değerlendirme yöntemlerine iyi bir örnek teşkil etmektedir.

Asansör, binalarda ve inşaatlarda, belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemde 15°’ den fazla açı oluşturan sabit raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olan ve; insanların, insanların ve yüklerin kabine girilebiliyorsa, yani bir kişi zorlanmadan kabine girebiliyorsa ve kabin içindeki bir kişinin kolayca ulaşabileceği şekilde yerleştirilmiş kontrollerle teçhiz edilmiş ise, sadece yüklerin taşınmasına yönelik tertibatı ifade etmektedir.

Güvenlik  aksamı için yönetmelikte geçen açık bir tarif  aslında yoktur. Asansörü oluşturan komponentlerin çoğu bir şekilde asansörün güvenli çalışması ile alakalıdır. Ancak güvenlik aksamı olarak adlandırdığımız komponentler asansörün güvenli çalışmasından çok emniyet fonksiyonlarını yerine getirmek amacıyla kullanılan teçhizattır. Yönetmeliğin Ek IV’ ün de bu komponentler listelenmiştir.

Görünür bir şekilde iliştirilen CE İşareti, asansörün veya güvenlik aksamının, bu yönetmeliğin temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığını ve geçerli bir uygunluk değerlendirme prosedürünün uygulanıldığını belirtir. Sözü edilen gerekliliklerin karşılandığını varsayabilmemizin en iyi yolu Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlmak  zorunda olan harmonize standartlar kullanmaktır.  Asansörler için oluşturulan standartların çoğu CEN Teknik Komite 10 tarafından oluşturulur. CEN  TC 10 özel bir numaralandırma sistemi geliştirerek asansör standart  ailesini EN 81 ile başlayacak şekilde tasarlamıştır.

Asansör CE Belgesi ile ilgili daha fazla destek için veya size nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenmek için lütfen 0530 044 80 37 numaralı telefondan bizi arayın ya da iletişim sayfamızdan iletişim formunu doldurabilirsiniz.

Asansör CE Belgesi, Asansör CE İşareti, Asansör CE Belgesi Nedir, Asansör CE Belgesi Nasıl Alınır, Asansör Belgesi, Asansör Yönetmeliği, Asansör İmalatı, Asansör CE Belgesi Kocaeli, CE İşareti , Asansör İmalat Belgesi, 2014/33/AB