ISO 14001 Belgesi Nedir?

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi; Çevrenin ve doğal yapının korunabilmesi amacı ile oluşturulmuş ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanmış bir yönetim sistemidir. Bir ürünün hammadde alım aşamasından son ürün haline getirilmesi aşamasına kadar geçen süreçte, çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi, çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymaktadır. Kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmeleri çevre yönetim sisteminin uygulanması ile mümkündür. ISO 14001 çevre yönetim sistemi, sistem standardı olup ürünün nasıl ve hangi aşamalardan geçerek üretildiği konusuyla ilgilenir.